Đây là những tài liệu dành cho trẻ em, thanh thiếu niên, thầy cô giáo, gia đình và cộng đồng để sử dụng và tham khảo khi tổ chức các hoạt động giáo dục về Biến đổi khí hậu.

Qua các trò chơi, các chủ đề như: biến đổi khí hậu là gì, tác động của biến đổi khí hậu và những hành động cần thiết của mỗi chúng ta sẽ được truyền tải qua những hình ảnh và thông tin sinh động qua các hoạt động tăng cường sự tương tác của người chơi.

Chúng tôi hi vọng bộ thẻ này sẽ trở thành một tài liệu bổ ích cho các em học sinh, các thầy cô giáo, gia đình và cộng đồng và mong muốn nhận được những ý kiến đóng góp để hoàn thiện tài liệu cho lần tái bản sau.

Bộ thẻ trò chơi Biến đổi khí hậu | Download

Sổ tay hướng dẫn Bộ thẻ trò chơi Biến đổi khí hậu | Download