Bộ thẻ Vùng đất nguy hiểm

“Vùng đất nguy hiểm” là một trò chơi giáo dục về phòng ngừa thảm họa. Trò chơi chứa đựng nhiều thông điệp giúp các em hiểu về một số hành động nhằm giảm thiểu tác động của thiên tai, trong khi một số hành động khác có thể làm chúng ta dễ bị tổn thương hơn trước thiên tai. Trên đường đi, trong suốt trò chơi, các em sẽ đi tiến lên, nhưng đôi lúc các em cũng bị buộc phải lùi lại. Khi đi đến một số ô, các em sẽ phải trả lời một số câu hỏi có thể giúp các em tăng kiến thức về phòng ngừa thiên tai.

Xem Bản đồ trò chơi Vùng đất nguy hiểm

Xem Hướng dẫn chơi Vùng đất nguy hiểm

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top