Chuỗi phim Hướng dẫn tổ chức trò chơi về thiên tai và biến đổi khí hậu

Video hướng dẫn trò chơi ‘Tôi là ai?’ thuộc chuỗi video Hướng dẫn tổ chức trò chơi về thiên tai và biến đổi khí hậu

Học mà chơi – chơi mà học là hình thức truyền tải thông tin thú vị và hấp dẫn với người tham gia, đặc biệt là trẻ em. Chuỗi phim hướng dẫn tổ chức trò chơi có chủ đề về thiên tai và biến đổi khí hậu giúp truyền đạt kiến thức một cách hiệu quả , và có thể sử dụng linh hoạt với các hình thức giáo dục khác.

Chuỗi phim gồm: 

  • Tôi là ai?
  • Sơn Tinh Thủy Tinh
  • Ai là người dễ bị tổn thương
  • Ném bay hành vi xấu
  • Nhảy ô tìm hình
  • Ngồi kiểu ếch con

Xem thêm: Chuỗi video Hướng dẫn tổ chức trò chơi về thiên tai và biến đổi khí hậu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top