Video Mô hình nuôi giun trùn quế hộ gia đình

Sìn Hồ, Lai Châu, vùng núi cao cách Hà Nội 10 tiếng chạy xe liên tục. Ở đó, phần lớn cư dân là đồng bào dân tộc H’Mông và Dao. Ở nơi, mọi người vẫn chưa nhiều bận tâm đến chuyện môi trường, thì lại có một người phụ nữ lại đang lặng lẽ nhặt phân trâu bò ở những con đường dẫn đến các bản. Hãy cùng xem bộ phim “Mô hình nuôi giun trùn quế” để biết người phụ nữ đó là ai và đang làm gì nhé.

Xem Video Mô hình nuôi giun trùn quế hộ gia đình

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top