Video Mô hình trồng rau – Bếp cải tiến tại trường học

Một ngôi trường nhỏ ở vùng cao nhưng lại rất quan tâm đến việc giáo dục tình yêu môi trường cho các bạn nhỏ. Bài học giản dị, bắt đầu ngay từ bữa cơm nội trú hàng ngày . Nhà trường đã giải quyết vấn đề bữa ăn vừa đảm bảo sức khỏe cho học sinh vừa an toàn đã khó. Giờ còn đặt mục tiêu bữa ăn đó thân thiện với môi trường lại càng khó nhiều hơn. Nhưng điều đó không có nghĩa là không thể thực hiện được. Hãy cùng xem bộ phim “Mô hình bữa ăn nội trú thân thiện với môi trường” để biết xem nhà trường đã làm như thế nào nhé.

Xem video Mô hình trồng rau – Bếp cải tiến tại trường học

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top