Video Mô hình trồng cỏ Vetiver chống lũ

Cây cỏ vetiver vốn chỉ được biết đến với đặc tính chống xói lở bờ sông ở miền xuôi, nhưng đã trở thành công cụ chống sạt lở thân quen của bản gần cao nhất, xa nhất của Sìn Hồ, Lai Châu. Nhờ có giống cỏ chống sạt lở, giữ đất này, giờ đây người dân không chỉ yên tâm sinh sống, họ còn có cả những không gian cộng đồng bền vững. Hãy cùng xem bộ phim “Mô hình trồng cỏ chống sạt lở” để biết dân bản đã làm gì nhé.

Xem video Mô hình trồng cỏ Vetiver chống lũ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top