Video Mô hình Trường học an toàn trước thiên tai

Từ một nhóm học sinh nòng cốt, giờ kĩ năng ứng phó với thiên tai đã được lan tỏa đến nhiều bạn học sinh của nhà trường. Đó là quá trình triển khai hơn 5 năm qua, thực hiện tại 2 tỉnh thành với 22 trường tiểu học và trung học cơ sở, trường học an toàn với nhiều hoạt động đa dạng, từ nâng cao nhận thức tới cở sở vật chất, từ quản lý nhà trường tới hoạt động cộng đồng; từ bài học lý thuyết tới thực hành. Hãy cùng bộ phim “Mô hình trường học an toàn trước thiên tai” để biết thầy cô và học sinh đã gì nhé.

Xem video Mô hình Trường học an toàn trước thiên tai

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top