Bộ tranh lật chủ đề Thiên tai, biến đổi khí hậu

Tranh lật là bộ sách lật gồm nhiều tranh được sắp xếp theo thứ tự khi trang này sẽ lật tiếp sang trang khác để thảo luận Mỗi tranh lật gồm 2 phần:

– Mặt trước: Phần hình ảnh dành cho người tham gia nhìn vào tranh để trả lời câu hỏi hay đưa ra ý kiến để thảo luận.

– Mặt sau: Phần chữ cung cấp nội dung để đọc và thảo luận. Phần này cung cấp thông tin và kiến thức cơ bản về nội dung cụ thể.

Có 5 bộ tranh lật gồm:

+ Tranh lật Bão, áp thấp nhiệt đới

+ Tranh lật Lũ lụt

+ Tranh lật Hạn hán

+ Tranh lật Sạt lở đất đá

+ Tranh lật Cùng học về biến đổi khí hậu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top