Thế Hệ Xanh

Vietnam Green Generation Network

Mạng lưới vận hành bởi Trung tâm Sống và Học tập Vì môi trường và Cộng đồng (Live & Learn) gồm mạng lưới thanh niên, các cá nhân, câu lạc bộ môi trường và tổ chức tuổi trẻ có chung mối quan tâm đến các vấn đề môi trường và Biến đổi khí hậu.

Hoạt động dự án

Rác

Rác

Thiên tai

Thiên tai

Biến đổi khí hậu

Biến đổi khí hậu

Bài viết mới

Quỹ sáng kiến

Mang hoạt động giáo dục về năng lượng bền vững đến với bà con Cơ Tu, Quảng Nam

Thôn Arec, tại xã A Vương, huyện Tây Giang, Quảng Nam có 105 hộ với khoảng 500 nhân khẩu đang sinh sống. Tất cả là …

Đọc tiếp
Quỹ sáng kiến

SÁNG KIẾN CỦA THANH NIÊN TRONG TĂNG TỐC ĐỔI MỚI VÀ TRIỂN KHAI NĂNG LƯỢNG SẠCH

Một trong những nội dung quan trọng được đàm phán tại COP26 năm nay là “Tăng tốc đổi mới và triển khai năng lượng sạch”. …

Đọc tiếp
Tuyển dụng

Live & Learn tuyển dụng Cán bộ Truyền thông

CAREER OPPORTUNITY:Established in Vietnam in January 2009, Live&Learn mission is to reduce poverty and foster greater understanding and action towards a sustainable future through education, …

Đọc tiếp

Scroll to Top