CHÚNG TÔI LÀ AI?

Thế Hệ Xanh Việt Nam (Vietnam Green Generation Network) là mạng lưới thanh niên, các cá nhân, câu lạc bộ môi trường và tổ chức tuổi trẻ có chung mối quan tâm đến các vấn đề Môi trường & Biến đổi khí hậu.

 

CÙNG HIỂU

Nâng cao nhận thức về cuộc sống để cùng xây dựng một môi trường sống tốt đẹp và lành mạnh hơn.

 

CÙNG HÀNH ĐỘNG

Cùng thực hành để bảo vệ hệ sinh thái quanh chúng ta nhé

Thế Hệ Xanh Việt Nam (Vietnam Green Generation Network) là mạng lưới thanh niên, các cá nhân, câu lạc bộ môi trường và tổ chức tuổi trẻ có chung mối quan tâm đến các vấn đề môi trường và Biến đổi khí hậu.

Mạng lưới Thế Hệ Xanh Việt Nam là một mạng lưới của thanh niên, do chính các bạn xây dựng và kết nối. Bắt đầu từ năm 2008 giữa các nhóm tình nguyện môi trường tại Hà Nội và Đà Nẵng. Hiện tại Thế hệ xanh là mạng lưới môi trường cho thanh niên lớn nhất (và gần như duy nhất) với thành viên là các câu lạc bộ và cá nhân trên cả nước.

Trang web này được xây dựng nhờ sự hỗ trợ của Nhân dân Mỹ thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID). Nội dung được xây dựng bởi Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng (Live&Learn). Những thông tin trên trang web này không thể hiện lập trường hay quan điểm của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ hoặc của Chính phủ Mỹ.

 

XANH TRƯỜNG HỌC – XANH TƯƠNG LAI

Nhóm thực hiện: Lĩnh vực: Quản lý rác Khu...

NHỰA – CUỘC CHIẾN VÔ CỰC

Nhóm thực hiện: Nhóm CLB Môi trường ĐH Thủy Lợi...

Sáng kiến Xanh

Quỹ Sáng kiến Trẻ em và Thanh niên với Biến đổi Khí hậu (Quỹ sáng kiến) được Trung tâm Sống và học tập vì Môi trường và cộng đồng (Live&Learn) và Tổ chức Plan Quốc tế tại Việt Nam phối hợp quản lý. 

CÁC ĐỐI TÁC VÀ NHÀ TÀI TRỢ

ĐĂNG KÝ!

Đăng ký email để nhận newsletter từ Thế hệ Xanh.