Month: December 2021

Tìm kiếm đơn vị tư vấn: Thực hiện video Sáng kiến tiêu biểu

TỔNG QUAN Trong khuôn khổ dự án “Thanh niên Thế hệ xanh hành động vì Biến đổi khí hậu và Năng lượng bền vững” do Đại sứ quán Đan Mạch tài trợ, Live & Learn đã mở kêu gọi các sáng kiến của thanh niên và nhận về 79 đề xuất và tài trợ cho …

Tìm kiếm đơn vị tư vấn: Thực hiện video Sáng kiến tiêu biểu Đọc tiếp »

Scroll to Top