CUỘC THI ẢNH: HÀ NỘI QUA NHỮNG BƯỚC CHÂN

Đi bộ không chỉ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe mà còn giúp hạn chế ách tắc giao thông và góp phần giảm ô nhiễm khí thải, tiếng ồn, bảo vệ môi trường sống. Hơn thế nữa, trong guồng quay của cuộc sống hiện tại, khi con người di chuyển bằng phương tiện …

CUỘC THI ẢNH: HÀ NỘI QUA NHỮNG BƯỚC CHÂN Read More »