Bộ thẻ trò chơi “Tuổi thọ của rác”

Bộ thẻ trò chơi “Tuổi thọ của rác”

Đây là những tài liệu dành cho trẻ em, thanh thiếu niên, thầy cô giáo, gia đình và cộng đồng để sử dụng và tham khảo khi tổ chức các hoạt động giáo dục về Rác. Qua đây, chúng tôi hi vọng bộ thẻ này sẽ trở thành một tài liệu bổ ích về vấn đề Rác và mong muốn nhận được...
Giảm rác thải ngay từ đầu vào

Giảm rác thải ngay từ đầu vào

BẠN CÓ BIẾT? Chúng ta thường nghĩ rằng việc giải quyết vấn đề rác chỉ được tiến hành sau khi sử dụng hay chỉ áp dụng trong việc thải bỏ. Không hẳn như vậy, giải quyết rác thải là một quy trình xuyên suốt từ quyết định mua hàng, sử dụng và thải bỏ. Đối với nhà hàng,...